LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER A. Beelaerts van Blokland en Prof. J. Huizinga men moge den 12en-eeuwschen copiist van de kaart van Castorius allerlei slordigheden aanwrijven, maar te ver onderstellen, dat hij zulke grove fouten zou gemaakt hebben als een volkomen onjuiste aanduiding van Lug- dunum, het „caput Germaniae” en tegelijk een „caput viae’’ bij uitnemendheid, dat lijkt toch zeer onwaar schijnlijk, Zoo’n allerbelangrijkst punt als Lugdunum, dat de ligging dier andere stations mede bepaalt, wel, men zou kunnen zeggen, als er één plaats juist aangeduid is, dan zal het Lugdunum zijn. Afgezien daarvan, dat, indien Lugdunum aan den Rijn gelegen zou hebben, er geen enkele reden zou zijn geweest om den weg van Praetorium Agrippinae naar Lugdunum nog meer zich van den Rijn te laten ver wijderen de copiist had genoeg ruimte om den weg weer naar den Rijn toe te teekenen en toch nog tusschen den weg en den Rijn het woord Lugdunum te schrijven is het onaannemelijk, dat zulk een gewichtig punt als het „caput Germaniae” niet juist relatief den Rijn en de Maas zou zijn aangeduid. Of men ontzegge alle betrouwbaarheid aan de Peu- tinger kaart maar dan ook inderdaad alle öf men doe dat nietdan handhave men een relatieve juistheid dier kaart. Maar een relatieve juistheid handhaven met betrekking tot de ligging van den noordelijken weg langs de zuidzijde van den Rijn, en evenzoo die hand haven met betrekking tot de ligging van den zuidelijken weg langs de noordzijde van de Maas en dan tege lijkertijd de relatieve juistheid van de aangegeven lig ging van Lugdunum ontkennen, dat is hinken op twee gedachten. Nu houde men in het oog, dat de ligging van Novio- magum op de Peutingerkaart wat betreft de ligging 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 41