NAAMLIJST DER LEDEN 393 A. van der, Emmalaan 10, Baarn. 29. T. ZE. van, Wagenaarweg 13. Eschauzier, W. G. Johan van Oldenbarneveltlaan 29. Evers, H. H., Scheveningscheweg 50. Everts, prof. S. G., Stadhoudersplein Eysinga-Kluit, Mevr, de douair. Jhr. mr. Gallois, mr. H, C., Koninginnegracht 65. Gelderman, A. W. E., Laan Copes 85. mr. dr. J. van, Bankastraat 143. Fr. Valentijnstraat 159, Fabius, prof. mr. D. P. D., Delistraat 35. Fauël, M. L., Adriaan Goekooplaan 55. Feith, Jhr. mr. C., Carel van Bylandtlaan 1. Feith, Jhr. F., Prins Mauritslaan 55. Feith, Jhr. mr. H. O., Jan van Nassaustraat 100. Fentener van Vlissingen, mr. A., Juliana van Stolbergplein 12. Filippo, dr. J. D., Koningin Emmakade 161. Foekens, mr. F., Stadhouderslaan 39. Foekens, J. E., Nieuwe Haven 7, Zwolle. Fontein Tuinhout, Mevr, de Wed. F. R., Nassauplein 9. Francken. mr. W., de Ruyterstraat 84. Frank, dr. N. H., Wassenaarsche weg 29. Fransen van de Putte, I. D Statenplein 3a. Fraij, C. W., Westvlietweg 53a, Voorburg. Frederiks, J. A., Oranjestraat 14. Frentrop, A. J. C. M,. Wagenstraat 57. Fruin, prof. mr. R., Willem de Zwijgerlaan 25. Fruin, mr. W. F., Willem de Zwijgerlaan 25. Furnée, mr. W. E. K.. Adriaan Goekooplaan 1. Gelein Vitringa, Gennep, J, L. van, Fr. Valentijnstraat 159, Gerlings, J. Th., Gr. Hertoginnelaan 34. Gerritsen, mr. T. H. Carbentus, Trompstraat 320. Geus, dr. G. A, de, Dr. Kuyperstraat 13. Gevaerts, Jhr. mr. P. O. H., van Hoornbeekstraat 24. Gey van Pittius, Mej. S. C., Riouwstraat 50. Gheel Gildemeester, dr. F. van, Toussaintkade 51, Gils, dr. J. B. F. van, Laan van Meerdervoort 321. Gitz, M. J Oosteinde 215, Voorburg. Goedhart, P„ v. Imhoffplein 8. Goekoopde Jongh, Mevr, de Wed. dr. J. S., Scheveningschew. 24. Goes van DirxlandFransen v. d. Putte, Mevr, de Douairière L. H. baronesse van der, Sophialaan 9. Goes van Naters, Jhr. mr. A. van der, Emmalaan 10, Baarn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 422