J 398 NAAMLIJST DER LEDEN. Moerman. J. J., Valkenboschkade 121. Mol van Ottorloo, H. de, ’t Hoenstraat 5. Mol van Otterloo, mr. J. H. de, Jan van Nassaustraat 30. Molenaar, ds. P. J., Prins Hendrikstraat 19. Molenbroek, dr. P. G., Groot Hertoginnelaan 162. Molhuysen, dr J. A., Bazarstraat 18. Mondt Jr., A., de Ruyterstraat 44. Mortier Hijmans, mr. J. S., Javastraat 74. Mos, mr. M. de, Badhuiskade 3. Moulijn, S., van Weede van Dijkveldstraat 101. Mourik Broekman, A. C. van, Zeestraat 86. Mouton, M., Nassauplein 16. Mumsen, P. H. J., Louise de Colignystraat 33. Nap. mr. dr. J. M., Van Swietenstraat 75. Nathans, dr. W. M., Anna van Saxenplein 1. Naudin ten Cate, J. W„ Koninginnegracht 14a. Navis Hzn., L., Prinsegracht 53. Nederburgh, mr. H. G., Dunklerstraat 4. Nederburgh, dr. mr. I. A.. Danckertstraat 31. Nederveen, dr. H. J. van, Frederik Hendrikplein 6. Neiszen, mr. F. H., Koninginnegracht 199. Nell, Chr. A. C., Koningin Wilhelminalaan 204, Voorburg. Nierstrasz, mr. J. L., Laurens Reaelstraat 6. Niet, dr. A. J. de, Prins Willemstraat 25. Niet, dr. G. de, Keizerstraat 25. Nieukerken, J. J. van, Van Speykstraat 38. Nispen tot Sevenaer, Jhr. E. O. M. van, Prinses Mariestraat 33. Nouhuys, H. G. van, Hugo de Grootstraat 12. Nuhout van der Veen, mr. J., Zoutmanstraat 9. Nijhoff, W., Lange Voorhout 9. Nijpels, mr. L. A., ’t Hoenstraat 15. Oorschot, J. W. van, Albertinestraat 14. r. mr. A. S., Jozef Israëlslaan 53. M., Danckertstraat 36. Oppenheim, prof. Oppenheimer, mr. Opstelten, I. W., Bezuidenhoutscheweg 27. Oven, E. van, Wagenstraat 105. Oving, H. E., Hoogeweg 6. Ozinga, M. D., Emmastraat 151. Pannenborg, mr. W. A., Verhulststraat 28. Pater, dr. J. C. H. de, 2e van Blankenburgstraat 140.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 427