NAAMLIJST DER LEDEN. 404 Correspondeerende Leden IJsselsteyn, H. A., van, Louise de Colignyplein 21. Ijzerman, dr. J. W., Ie Schouwweg 43, Wassenaar. Berk, Mej. J. E. M., Schuytstraat 239. Bondam, mr. A. C., Velp (Geld.), Evertsenlaan 9. Beurden, A, F. van, Amersfoort, Nieuwestraat 21. Brugmans, prof. dr. H., Amsterdam, Prinsengracht 650. Diepen, Mej. H. J. J. M. van, Edisonstraat 58. Lakerveld, J. A. van, Bilderdijkstraat 102. Overvoorde, mr. dr. J. C., Pauwhof, Wassenaar. Regt. W. M. C., Oudshoorn. Zanen, C., Tobias z^sserlaan 1. Zanen, H. P. C., Waalsdorperweg 7a. Zanen, M., Laan van Meerdervoort 96a. Zegers Rijser, C. C., Pieter Bothstraat 20. Zondag, J. C. H.. Jan van Nassaustraat 45. Zubli, mr. B. J. D., Zeestraat 78. Zuidema, A. W. C., Sweelinckstraat 160. Zuiden, D. S. van, Van Imhoffstraat 50. Zuurdeeg, mr. J. B., 2e Antonie Heinsiusstraat 124. Zweep, mr. C. van der, Nieuwe Uitleg 16.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 433