DE DUINEN BIJ 'S-GRAVENHAGE? 31 Maas de toch weg twee oude wegen te vinden, die komende van de Maas, op den Denneweg uit- ze uit Monster. De eerste is van Monster den Haag loopt. Deze weg echter nader te bespreken reden, de dier nederzetting ten opzichte van Rijn en Maas en op grond verder van allerlei archivalische vondsten, dus alleen met vooropzetting van één veronderstel ling, die we ontleenen met goed recht aan Peutingerkaart. 't Merkwaardige zal zijn, dat we weer terecht komen aan 't eindpunt van den bij Petit St. Hubert of algemeen de oude heerlijkheid Waalsdorp. Dus negeerende de Romeinsche vondsten op Arends- burg en de conclusies daaruit getrokken, beginnen we, op grond van de uiterst merkwaardige kenmerken van den door ons gevonden weg naar de duinen de oud heid van dien weg naar de eerste eeuwen onzer jaar telling te verplaatsen. En waar dan volgens de tabula Peutingeriana Lugdunum midden tusschen Rijn en moet gelegen hebben is de aanname geoorloofd, dat Lugdunum aan dezen weg, die midden tusschen Rijn en Maas in lag, gelegen heeft. En wel hebben we Lugdunum daar te zoeken, waar het snijpunt is ge weest met een anderen ouden weg, dien wij gevoeglijk ook voor een Germaanschen (Romeinschen) weg mogen aanzien. Er zijn maar van den kant mondden. Beide kwamen de tegenwoordige Loosduinsche weg, die via Loosduinen naar kan onmogelijk, om een alleroudste weg zijn. De tweede weg, eveneens uit Monster komend, sneed onzen Denneweg juist ter hoogte van het duin Petit St. Hubert, dus ongeveer aan het eindpunt. (Zie de kaart van Cruquius van 1712 en de kaart van den Haag met omgeving van 1687).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 44