LIGT LUGDUNUM BATAVORUM ONDER 32 Monster Segbroek, Zie de kaarten van Floris Balthasars van Delfland 1611 en van Cruquius van Delfland 1712. Ook op de stafkaarten is deze toestand nog duidelijk te zien. Deze weg is wederom een uiterst merkwaardige weg. Zijn naam was en is voor zoover hij bij Monster nog voor een klein deel bestaat Rijnweg: doch over zijn naam zoo aanstonds meer. Hij liep van af, achter Ockenburg, aan de zuidzijde van langs den voet der duinen (zie behalve de zoo juist genoemde kaarten hiervoor ook nog de kaart van Floris Balthasars van 1611) en zette zich volgens de kaart van Cruquius voort via 't snijpunt bij Petit St. Hubert naar Waalsdorp, terwijl hij volgens de kaart van 1687 bij het vroegere huis Waalsdorp eindigde. Of dit zijn oudste loop is geweest, daarover ook zoo aanstonds meer. Echter eerst dit opmerkelijke feit: tusschen Monster en Loosduinen viel hij, na eerst er van gescheiden te hebben geloopen, voor een gedeelte samen met den tegenwoordigen weg van Monster naar Loosduinen en ’s Gravenhage, maar vóór Loosduinen ging hij oudtijds, na dit gemeenschappelijke stuk, weer onder den naam van Rijnweg verder, meer naar ’t Noorden toe, achter Ockenburg om 1). Het feit nu, dat vóór en na dit gemeenschappelijke stuk de weg als Rijnweg voorkomt, terwijl de weg naar Loosduinen geen specif eken naam draagt, toont onom- stootelijk aan, dat de Rijnweg de oudste weg moet wezen en de weg van Monster naar Loosduinen en 's Gravenhage van jongeren datum moet zijn. En op de kaart van I. Tirion van Delfland van 1745 staat bij dit gemeenschappelijke stuk juist Rhijnweg. De Rijnweg dan liep aan de zuidzijde van Segbroek,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 45