DE DUINEN BIJ ’S-GRAVENHAGE 39 Bijlage. van de voorwerpen, vroeger gevonden in de Petit St. Hubert, volgens den catalogus der en Oudheidkundige voorwerpen van het Voor de beschrijving en dateering van deze voorwerpen is deze catalogus gevolgd. De onder a en b genoemde voorwerpen te vinden op bl 28 en 29 onder no. 79c, d en e op bl. 207 en 208, no. 565, 566 en 567. Opgave buurt van Geschied- Gemeente-museum van 's Gravenhage, 1908, 3« druk x). a) Bronzen beitel uit ’t Keltische tijdperk 250 jaar voor Christus, lang 0.09, breed 0.02. b) beitel van groensteen, (dioriet), wigvormig, uit het voorhistorisch tijdperk, behoorende tot de z. g. huidafstrooperslang 0.15, breed a/d. bovenk. 0.05. a is gevonden in Mei 1884 bij het afgraven van duinen nabij het Kanaal. Hij lag onder de veenlaag, dik ongeveer 1 meter, welke veenlaag naar gissing 6 a 8 M. onder de duinen was gelegen. Op een afstand van nagenoeg 20 M. werden menschenbeenderen ge vonden, zoomede een ongeschonden doodshoofd, dat vernietigd is. De plaats, waar de beitel werd gevonden ligt ten n o. van de gewezen zwemschool nabij den Badweg. b) is gevonden in October 1885 op dezelfde plaats en diepte, doch meer noordwestelijk. c) een gebogen hol bronzen voorwerp, uit ’t Keltische tijdperk, een versterker van een zwaardscheede. Daarbij lagen d) een eikenhouten schepje, zeer verweerd. e) een gedeelte van een gewei, hertshoorn. De laatste drie voorwerpen werden bij elkaar gevonden in 1890 uit de veenlaag onder de duinen nabij de Witte brug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 53