gekomen te zijn, zooals blijkt uit een voordracht door de Administrateurs Loke en Temminck voor eene door de Commissarissen van de Besognekamer verzochte wijziging in het huurcontract, aan welk verzoek bij re solutie van 19 Maart 1798 werd voldaan, luidende die voordracht in het Rijks-archief aanwezig 44 HET ONTSTAAN VAN DE SOCIËTEIT „DE BESOGNE- „Medeburgers, Het voormalig cabinet nu de zoogenaamde Besognekamer is ten jare 1796 door de voormalige Hollandsche Administratie voor den tijd van twee jaren verhuurd om f 1200.— jaarlijks op de navolgende conditiën namentlijk 1». dat na expiratie van den huur de huurders de faculteijt werd gelaten om de huur nog voor zes jaren te continueeren en dit wanneer de beneden vertrekken, die thans door de Bibli otheek bezet zijn, zouden ontruymd zijn, de huurders alsdan zouden betalen f 1300.— het eerste jaar, f 1400. het tweede, f 1500voor het derde en vervolgens alle jaren f 1600.— en dat de huurders sig met nieuwe jaar 1798 over de continuatie of niet continuatie zouden declareeren. 2o. dat de betaling telken halfjare ter Thesaurie zoude geschieden. 3«. dat de verhuurders reserveeren de beneden vertrekken en wat daar verder aan mogt dependeren. 4». dat hetzelve gebouw behoorlijk sal overgeleverd. Deze huur nu met uit0 April aanstaande sullende expireren, hebben de Commissarissen van de besogniekamer te kennen ge geven dat zij graag op de voorgaande conditiën de huur zouden continueeren voor een jaar en een jaar op sigt, inplaats voor de geheele ses jaren optie in eens te aanvaarden. Dan daar dit eene verandering van het voormalig gemelde huur contract is, proponeren de onderschrevene om sulks bij een poinct aan de commissie van superintendentie voor te dragen, zijnde de onderschrevene van advies om het gemelde gebouw, zooals het tans gebruijkt wordt namentlijk en met uijtsondering van de vertrekken die door de bibliotheek etc. beset sijn, wederom op voorgaande conditiën aan de commissarissen van de besognie kamer te verhuuren voor één jaar en een jaar op sigt. Den Haag, 12 Maart 1798 Heijl en Broederschap. J. J. LOKE. E. TEMMINCK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 58