1 1 9 47 187 279 INHOUD. 1 40 88 94 194 233 Het ontstaan M. J. F. W. Physiologic van den Haag door P. L. van Eek Jr. Jacques De Bergh door P. A. Haaxman, met een portret Dr. D. F. Scheurleur 18551926 door Dr. H. E. van Gelder, met een portret Bladz. A. Servaas van Rooyen 1839—1925 door Dr. W. Moll, met een portret Ligt Lugdunum Batavorum onder de duinen bij ’s-Gra- venhage? door N. J. Pabon, met vier afbeeldingen Het ontstaan van de Sociëteit ,,de Besognekamer” en hare achtereenvolgende huizen door Mr. C. van der Zweep De Haagsche monumenten van geschiedenis en kunst beschouwd in hun historisch verband door Dr. W. Moll, met vier afbeeldingen Portretten van enkele leden eener Haagsche Bur gerfamilie (Regenboog) uit de 17e en 18e eeuw door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, met zes afbeeldingen Het Geldersche gevaar tijdens de regeering van Karel V door J. Smit, met een afbeelding Charles Sulpice Flament door Dr. A. Hensen, met een portret Heeft Scheveningen een eigen wapen gehad? door Dr. W. Moll, met tivee afbeeldingen Het ontstaan van den naam „Backershagen” door van der Haagen199 den Haag door P. L. van Eek Jr. 201

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 7