74 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS Boterhuis bouwen, dat in 1681 aanzienlijk werd ver groot, in 1662 volgde het Korenhuis. De Staten van Holland verrijkten den Haag aan den pas aangelegden Nieuwen Uitleg met de ook alweer door Pieter Post ontworpen Kanongieterij, waardoor de Kloosterkerk wederom geheel aan hare godsdienstige bestemming kon worden teruggegeven. Ook verscheidene nieuwe godsdienstige gebouwen zijn in de 17e eeuw den Haag het aanzien van een stad komen verleenen. Het spreekt vanzelf, dat de eerste halve eeuw na den Hervormingstijd geen nieuwe kerkgebouwen noodig waren. Groote Kerk en Hofkapel konden voorloopig ruim in alle behoeften voorzien, zoo ruim dat, zooals we reeds zagen, de Kloosterkerk aanvankelijk onge bruikt bleef. Toen in 1617 voor de Arminianen een afzonderlijke kerk noodig werd, kwam een deel van de Kloosterkerk goed van pas. In 1620 kwam ook aan een nieuw ge graven Burgwal, sedert de Luthersche genaamd, een Luthersche kerk tot stand. De kapel van het Sacraments- gasthuis in het Noordeinde werd, gelijk gezegd, voor den Engelschen eeredienst ingericht. De kleine Doopsgezinde gemeente behoefde nog geen eigen kerkze kwam in woonhuizen samen, eerst in het Achterom, later in de Herderstraat De enkele verborgen Katholieke kerkjes behoeven in dit overzicht niet genoemd, terwijl een synagoge nog niet werd aangetroffen. In 1649 echter bestond behoefte aan een nieuw kerk gebouw voor de Hervormde gemeente. Het college van de Sociëteit liet toen aan de zuidgrens van den Haag aan het Spui de Nieuwe Kerk bouwen, die nog steeds tot de schoonste monumenten van den Haag behoort. Hebben we reeds opgemerkt, dat de komende rijk-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 89