EN KUNST BESCHOUWD IN HUN HIST. VERBAND. 79 voudig logies geen genoegen meer nemen en zoo deden tal van stedelijke overheden groote en fraaie logementen optrekken. Verscheidene van deze gebouwen leggen thans nog getuigenis af van macht en rijkdom hunner bouwheeren, zoo het in 1740 gebouwde logement van Amsterdam thans Departement van Buitenlandsche Zaken het eenige jaren later tot stand gekomen logement van Rotterdam nu Departement van Oor log het kortgeleden afgebroken logement van Dord recht aan het Tournooiveld en dat van Haarlem aan den Korten Vijverberg tusschen het Doelstraatje en het Huis van Groen van Prinsterer. Ook werden eenige militaire gebouwen gesticht, zoo een hoofdwacht aan het Buitenhof en buiten het dorp aan den Buiten-Denneweg (thans Frederikstraat) verrees de eerste kazerne, die thans nog, hoewel met voorge bouwen uitgebreid als Frederikskazerne aan haar oor spronkelijke bestemming blijft voldoen. Ten slotte mag worden opgemerkt, dat in de 18e eeuw de plaatselijke overheid verscheidene fraaie pompen deed oprichten, waarvan er nog eenige het oudste deel der stad versieren. Ook de Kerkelijke Overheden droegen tot de versie ring van den Haag bij. We zagen reeds, hoe het voor nemen om een Portugeesch-Israƫlietische synagoge te bouwen een eigenaardige kwestie deed ontstaan. In 1725 kwam waarlijk de fraaie synagoge tusschen Jan Evert- straat en Prinsessegracht tot stand. Verder werd omtrent 1760 op de plaats der oude een geheel nieuwe Luther- sche kerk gebouwd, die van buiten zeer eenvoudig, van binnen een voorbeeld van een Protestantsch bedehuis in zuiveren Lodewijk XV stijl oplevert. Het is eigenaardig en voor den geest der eeuw mis schien teekenend, dat waar haar voorgangster zoo menig

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 95