1 82 DE HAAGSCHE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS I I I I werd gerestaureerd en vergroot. De Prinses-Moeder, de populaire Willemijntje vestigde zich met haar dochter, de Hertogin-Douairière van Brunswijk in het Rijks- eigendom geworden Logement van Amsterdam. Het Departement van Oorlog betrok het Hotel van Rotterdam, dat van Justitie het Huis van Huygens op het Plein en het Ministerie van Marine vond in het oude Huis van Cabau aan den Voorhout, jammerlijk verknoeid als het was, onderdak. Financiën betrok de huizen van Oldenbarnevelt en van der Mijle, terwijl de overige regeeringsbureaux op het Binnenhof gevestigd werden. De Eerste Kamer nam de Statenzaal in beslag, de Tweede de balzaal van Willem V. Zoo bracht het nieuwe regiem verschuiving en verhuizing, maar geen nieuwe gebouwen. Toch moest één soort van bouwwerken worden ge sticht als gevolg van de nieuwe orde van zaken n.l. kerken. De omwenteling had vrijheid van godsdienst gebracht; ook de Roomsch-Katholieken konden thans onbelemmerd hun eeredienst houden. Reeds Lodewijk Napoleon had hun in 1807 de Hofkapel ter beschikking gesteld, later is deze weer Waalsche Kerk geworden, toen de Katholieken nieuwe kerken bouwden. Het eerst verrees de St. Willebrorduskerk aan de Assendelftstraat, in 1822 gebouwd en in den smaak van den tijd van neo-klassisistische zware zuilen voorzien. Omtrent 1840 volgde de St. Theresia-Kerk aan het Westeinde, verscholen achter de Engelsche legatie, terwijl in 1843 de H.H. Antonius en Lodewijkkerk aan den Boschkant de rij voorloopig kwam sluiten. Het volgend jaar stichtten de Hoogduitsche Israëlieten hun Synagoge aan de Wagenstraat. De Protestanten behoefden geen nieuwe kerkgebou wen; aan de Groote, Klooster- en Nieuwe Kerken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1925 | | pagina 98