heeft meegeleefd. Niet zonder reden hebben de Hage naars Haar zoo lief gekregen en geniet H.M. hier een zoo onbegrensde populariteit. Want er zijn wel geen Haagsche belangen of Zij heeft Haar medeleven daarin daadwerkelijk getoond. In deze stad zullen niet veel inrichtingen van weldadig heid of ziekenverpleging bestaan, die door de Koningin- Moeder niet persoonlijk zijn bezocht en metterdaad gesteund. En evenmin zijn er vele instellingen en ge bouwen van openbaren aard, die niet door Koningin Emma zijn bezichtigd. Wie het voorrecht heeft gehad H.M. bij zulk een bezoek te mogen rondleiden zal zich niet alleen voor immer herinneren, dat hij een vorstin heeft ontmoet, hij zal er zich van bewust zijn, dat wel licht nimmer een zoo waarlijk belangstellende door hem is ingelicht. Deze belangstelling, deze goedheid hebben de liefde der Hagenaars gewonnen en heel den Haag hoopt van harte H.M. de Koningin-Moeder nog een lange reeks van jaren als stadgenoote te mogen behouden. 2 DE KONINGIN-MOEDER 50 JAREN IN NEDERLAND

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 10