100 MEMOIRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES plaatste, dat aan 1 mama reeds zeer vele aanzoeken maar mama, aan het stranden geluk denkende, overlegde steeds bij zichzelf: „Mijn innig geliefd kind moet naar haar eigen hart kiezen! Martin de Gruyter, koopman te Venlo, verscheen 29 Juli 1811 voor notaris Bloemarts aldaar en verkocht uit volmacht van vrouwe Elisabeth Boote, wed. van Petrus van Ulft en mejuffrouw Maria Theresia van Ulft, hare dochter, beide renteniersters wonende te Keulen, een huis gelegen in de Gasthuisstraat. geen dag voorbij, of mij werd door mama het een of ander genoegen bereid. Bijna iederen dag was er bij ons aan huis een diner of gingen wij uit dineeren. Bals, concerten en pleziertjes wisselden elkander geregeld af; ik leefde geheel voor de wereld. Met gewone burgers kwam ik nooit in aanraking; dat verbood onze trots! Zelfs in de kerk werden wij met zekere eer en onder scheiding behandeld. Mama, die geheel met zichzelf, met mij en de groote wereld bezig was, liet het geldelijk beheer totaal aan den rentmeester over, zonder hem ooit rekening en verantwoording te laten afleggen. Groote sommen gaf zij uit aan haar kwistige en mis plaatste weldadigheid. Wij hadden vele landerijen, huizen en vaste goede ren, ook in Venlo en in Amsterdam. In Venlo was onze beheerder de toenmalige burgemeester, de heer de Gruyter 1), en in Amsterdam de heer P. van Essen. Van de meeste huizen en landerijen in Keulen trok Mama weinig of in ’t geheel niets; haar motto was steeds: „Laat de arme nooit tweemaal bidden!” Ook tegenover de bedienden was zij veel te goed en te toegeeflijk, zoo- dat bij de ondergeschikten in alles luiheid den boven toon voerde. Op den leeftijd van zestien jaar werd ik reeds zóó gefêteerd, dat ik mezelf op een standpunt volmaaktheid grensde. Er werden bij .i om mijn hand gedaan, van haar eerste levens-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 118