MEMOÏRES EENER HAAGSCHE HUISONDERWIJZERES 197 het nooit bij u <o getroffen gaf ik haar de hand en iets voor uw aanstaande feest en zusters; vraag dezen maar verder!” Met Nieuwjaar vroeg mevrouw Serlé mij, of ik nog zeide ze met een duivelschen lach: „Ziezoo, mijn wil zegeviert!” Mijn vriendinnen moesten nu bij de tantes op den zolder verder borduren, ondanks de koude, want bijna dagelijks brachten de heer en mevrouw Schreuder hun zusters een bezoek. Op zekeren dag ontmoette ik mevrouw Schreuder op straat. Ze was hevig ontsteld en vroeg mij met angstige stem: „Mijn hemel, juffrouw von Ulft, waar is Mimi toch! Ik was zoo even bij mevrouw Serlé, want ik wilde Mimi iets vragen. Mevrouw Serlé gaf mij echter den raad, niet met open oogen blind te zijn, want Mimi was nooit bij haar aan huis geweest, om een werk te vertalen. *t Was een weefsel van leugens en u was overdag nooit thuis, zei mevrouw Serlé. U hebt mij toch gezegd, beste juffrouw von Ulft, dat mijn Mimi geregeld om den anderen dag van tien tot vier uur bij u op uw kamer is. Ik bid u, zeg mij, waar Mimi is! Ik vertrouwde u mijn kind toe.” Ik zag haar gren- zenloozen angst en sprak: „Mevrouw Schreuder, ik heb Mimi zelf bij mij gevraagd en sta dus voor haar in. Waar ze nu is, is ze veilig. Alles staat in verband met het aanstaande zilveren feest, maar vraagt u me nu niets meer! Mimi is bij uw schoonzusters. Uw gebrek aan vertrouwen treft mij wel een beetje pijnlijk; ik had gedacht, gunstiger bij u bekend te staan.” „Ja maar," hernam mevrouw Schreuder, „ik kom juist van Westeinde; daar was Mimi niet, want mijn schoon zusters waren alleen. Ik dacht, dat Mimi van tien uur af met u op uw kamer was, maar ze was er niet, ze is geweest en u kom ik op straat tegen!” Diep zeide: „Mimi maakt is eiken dag bij uw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 215