I HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 229 id Om het aldus verzamelde materiaal aan zijn doel, de geschiedenis, dienstbaar te maken, moet het door de bijbehoorende biographische en bibliographische ge gevens worden aangevuld. De volgende bladzijden geven een uittreksel uit mijn onderzoek over de vier Haagsche firma’s, die in de eerste plaats in aanmerking zijn gekomen. Het zijn veelal droge data, maar daarachter klopt het leven van een tijdvak. zeldzame, z.g. interessante, zooals die der Vereeniging v. Ndl. Muziekgeschiedenis, hetzij begrensd en afgesloten door het leven van den verzamelaar, zooa's die van Dr. Scheurleer. Wat wij noodig hebben is een blijvende, door Rijk of Gemeente gewaarborgde instelling, waarvan naar gelang der omstandigheden meer of minder werk mag gemaakt worden, maar waar te allen tijde elke muziekdruk van het verleden een veilige bewaarplaats kan vinden. Weinig middelen en weinig plaatsruimte zijn vereischt voor een goed begin maar er is peri- culum in morade wind waait dagelijks bladen in zee.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 247