en kort daarna, 21 April 1809: Tegelijk begon hij ook als uitgever van muziek; de eerste inzending van Weygand aan de Kon. Bibliotheek, volgens de wet, is gedateerd 8 April 1809 2). Deze eerste uitgaven zijn kenbaar aan het adres ,,Au Parnasse”, want hiervan maakte hij, op enkele uitzonde ringen na, geen gebruik meer na 1814. „Deposé a la Bibl. imple” wijst speciaal op de jaren 1811 tot 1814, daar na het aftreden van koning Lodewijk de verplichte exemplaren direct naar Parijs gezonden moesten worden. Op een van de eerste uitgaven (fondsnummer 4) vinden wij een groot vignet, voorstellende een eik en een laurierboom, verbonden door een banderol en om geven door een landschap, waarin te zien is een antieke tempel en de berg Parnassus met Pegasus en Hippo- krene; op den grond liggen allerlei emblemen van 232 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW O Een zeer uitvoerige aankondiging van zijn assortiment heeft Weygand ook op drukken van andere uitgevers geplaatst. Het Gemeente archief bezit een vioolpartij van de firma Nolting, waar de heele eerste folio-bladzijde daarmede bedrukt is. s) Zie de geschreven Lijst der Inzendingen op de Kon. Bibliotheek. On vient de rccevoir un bel Assortiment de Musique de Paris et d'Allemagne dans tout ce qu’il y a demieux compose et de plus nouveau: et chaque quinze jours il recevra toutes les Nouveautés Musicales, tant pour le chant que pour l'harmonie. Le susdit se recommande a M. M. les Amateurs Au Parnasse F. J. Weygand, au Grand Magasin de Musique et d'Estampes, rue Korte Pooten a la Haye, vient de monter une Imprimerie en taille-douce, qui satisfera M. M. les Amateurs par la netteté et la célérité du travail, soit pour imprimer des planches de Musique, des Portraits, des paysages ou Cartes de Visite etc. Les Personnes qui lui feront l’honneur de s’addresser a lui seront d’autant plus surs d’une parfaite Execution qu’étant lui même Graveur, il est a portee d'éviter les défauts dans les objets qu’on lui confiera. Il traitera a un prix raisonnable.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 250