hang niet, maar wel zien we duidelijk, dat Weygand, in het volle besef van zijn nieuwe waardigheid, zich nu in den dienst stelde van vorst en land. Bij hèm verschenen de uitgaven der feestelijke huldigingen van het huis Oranje zooals: Bij hèm verscheen eveneens de officieele uitgave der „Nieuwe Marschen en Signalen voor de Tamboers en Pijpers van de Kon. Hollandsche Armee” (1815). Als Marchand d’estampes de S. M. gaf hij omstr. 1817 een reeks van 12 gekleurde platen „militaire costumes” uit, gegraveerd door Bemme naar teekeningen van A. Langendijk, en nog eens zeven naar J. Hari, van welker schoonheid men zich uit de reproducties geen voor stelling kan maken l). En als Marchand de cartes geo- HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 235 Hommage a l'iilustre familie d'Orange et de Nassau sur l’heureux avénement de Guillaume I au tróne des Pays Bas. Paroles de Mme Alliéry, musique de N. A. Schaffner (Maart 1815). Chanson chanté au Concert de Bruxelles devant S. M. Ie Roi des Pays Bas (1815). Couplets Guerriers a l'honneur de Guillaume, Prince héréditaire d. P. B. chantés par Mme Schaffner au Théatre a la Haye Paroles de Mlle L. Alliéry, musique de Mr N. A. Schaffner (1815). Couplets chantés sur le Théatre de la Haye en présence de Ia Cour pour célébrer la naissance de S. M. la Reine des P. B. le 18 Nov. 1815. Paroles de Mlle L. Alliéry, musique de Mr N. A. Schaffner. Ode a 1’Hymen, scène allegorique en l’honneur du 25me anni- versaire du mariage de S. M. le Roi d. P. B. mise en musique par F. Costard-Mezeray, artiste du Théatre Royal de la Haye et chantée devant L. L. M. M. le 1 Octobre 1816. Een derde reeks verscheen terzelfdertijd bij W. Esser te 's-Gravenhage (zie Naamlijst der uitgekomen boeken. Bijvoegsel 1814/18 blz. 444). Complete exemplaren der 33 platen ken ik niet, losse bladen bezit het Prentenkabinet, de Kon. Bibliotheek, Verz. v. Stolk e. a. Reproducties zie in „1813... Premie Nieuws v/d Dag 1913".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 254