graphiques de S. M. breidde hij nu zijn werkzaamheid voor het land nog op een nieuw gebied uit. In 1815 gaf hij de Carte des 9 Departements méridionaux du Royaume” enz. in 16 bladen uit, sedert 1818, onder hooge protectie, den grootsch opgezetten Atlas du Royaume des Pays Bas”, en hij begeleidde van nu af alle binnen- en buitenlandsche politieke veranderingen met steeds nieuw bijgewerkte landkaarten van de hand van goede kartografen als C. v. Baarsel et fils, de Bouge, Jobard e. a. J). De muziek bleef een hoofdzaak voor Weygand, ook als uitgever. Maar als wij zijn fonds overzien (voor zoover dat al mogelijk is), dan blijft hij wel ver achter bij de beide Hummels en kan hij alleen aan de zijde van zijn tijdgenooten Plattner in Rotterdam, Nolting en Steup in Amsterdam geplaatst worden. Hij ging niet verder dan de eischen van den dag, door na te drukken wat actueel was en dit in arrangementen voor de verschillende instrumenten aan musici en leeken aan te bieden. Daar zijn Bellini, Rossini, Donizetti, Auber, Weber, de eerstelingen van Meyerbeer, die toen uit de Opera afdruppelden naar de muziekkamers, en Cle menti, Cramer, Hünten enz. voor de muziekles. Neder land zelf leverde niets op de wereldmarkt, Weygand kon over geen andere namen beschikken dan J. C. A. Alderwereld, J. E. G. Boom, Boutmy („Leermeester op de clavicimbel te ’s Hage”), E Broes, G. W. Derx, J. Fastrée, Auguste de Genst, B. Koch, J. H. Kufferath, A. Leeflang, A. Marx, W. G. F. Marx, Messemaeckers, J. Rauscher, D. Soeterik, L. Spangen berg, J. Spangenberg fils, Jacobus Tours, A. C. G. Vermeulen. Het dagelijksche muziekleven werd overigens 236 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19c EEUW 2) Een klein aantal dezer kaarten wordt bewaard in het Depar tement van Oorlog en de Topographische Inrichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 255