plaatdrukken) en papierhandel specialiseerde x). Nu als dertigjarige man erfde hij van zijn vader de geheele zaak met het koninklijke wapen. Het Amsterdamsche filiaal werd blijkbaar dadelijk opgegeven, alle kracht op den Haag geconcentreerd. Hier werd ten eerste een waardiger verblijfplaats voor de zaak gezocht en ge vonden: in 1839 kocht Weygand het huis Nieuwstraat W 169 (nu 29), dat vervolgens gedurende meer dan een halve eeuw de firma in haar tweeden bloeitijd zou huis vesten en welks winkelpui nog heden van dien tijd getuigt 2). Ten tweede voerde Weygand nieuw bloed aan het oude lichaam toe door een knap vakgenoot aan zijn zaak te verbinden, F. W. Beuster waardoor hij tevens een concurrent in een medewerker veranderde. Deze Friedrich Wilhelm Beuster, geboren 1799 te Berlijn, was 30 Juli 1835 uit Bonn in den Haag ge komen en had hier op het Spui Q 39 een Muziekhandel geopend 3) Hij vertegenwoordigde klaarblijkelijk ver scheiden Duitsche firma’s, liet ook zijn naam als uitgever naast die van hen of alleen op titels van muziekwerken zetten, hield een leeskring van muziekjournalen, en schijnt, naar zijn advertenties te oordeelen, ook met de muzikale autoriteiten van den Haag op goeden voet te hebben gestaan. Op 18 November 1839 kondigden Weygand en HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 243 Een stereotype advertentie in het Dagblad herhaalt gedurende twee en half jaar, Dec. 1835 tot Juni 1838, de aanbeveling der plaat drukken) van F- Weygand jr., alleen is na den dood van Weygand sr. het „jr.” uit het zetsel gelicht. 2) Over den aankoop van dit huis a 14000 en den gelijktijdigen verkoop van het huis Korte Poten a 6500 zie Not. Schiefbaan 30 April, 1 Mei, 7 Juni 1839. De eigenaar was de meubelhandelaar Swerein, die het 26 April 1830 gekocht had (Not. J G. v. d. Haak) en het al sedert jaren in het Dagblad te koop aanbood. 3) Dagblad 28 Aug. 1835.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 264