van Verhuist, Richard Hol, Nicolai, de loten der Duitsche romantiek ook in Nederland opschoten tot een schuchteren, korten bloei, zien we de Haagsche firma mede onder de eerste en ijverige uitgevers van deze zoo veel belovende jeugd. Behalve deze sterren ontmoeten we onder de 600 fondswerken (de onge nummerde niet meegerekend) nog de Nederlandsche musici M. J. H. Beltjens, W. R. Ceulen, Fr. Dunkler, J. A. v. Eyken, Joseph Halberstadt, Ed. de Hartog, N. A. Janssen, L. J. Lefèbre, E. H. Lubeck, Henri Messemaeckers, L. Offermans, P. J. Paeschen, P. G. Renaud, K. E. Wagner, L. van der Wulp. Wat van buitenlandsche muziek verscheen was bijna uitsluitend nadruk of de echte uitgave met titel voor Nederlandsch debiet. Welk een ophef maakte het Nederl. Muzijkaal Tijdschrift (1 Juni 1842) toen Weygand een quartet van Aloys Schmitt in origineelen druk uitgaf! Hier vinden wij natuurlijk het actueele, dat gekocht werdattracties uit de nieuwe opera’s van Donizetti, Halévy, Meyerbeer; veel salonmuziek met de nu nog welbekende namen Ascher, Beyer, Cramer, Döhler, Dreyschock, Fesca, Hen- selt, Hünten, Jaël, Jungmann, Krüger, Kücken, Lefébure- Wely, Lemoine, Litolff, L. de Meyer, Moniot, Rosellen, Spindler, Valentin; en vooral de studiewerken van Bertini, Burgmüller, Concone, Czerny, Diabelli, Stephen Heller, Horr, Kalkbrenner, Knorr; ook de grootere namen ontbreken niet: Beethoven, Mendelssohn, Niels Gade, Chopin, Liszt; in 1850 noodigde Weygand het publiek zelfs uit, in te teekenen op een uitgave van „al de compositiën voor Piano der Duitsche classici”. Wederom spelen de seriën een belangrijke rol in het fonds 248 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW Polyhymnia, Choix de Romances etc. pour voixde Baryton ou Basse. Verscheen 1840 tot ik ken slechts 18 nummers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 269