II Wat Weygand jr. verder nog gepresteerd heeft op het gebied van den Muziekhandel, daarvan weten we slechts bij toeval. Ik moet volstaan met te memoreeren, dat hij in den winter 1845/46 naast zijn winkel een nieuw lokaal heeft laten bouwen om „aan zijn pianomagazijn een meer dere uitgebreidheid te kunnen geven” (Caecilia 20 Febr. 1846), en dat hij in 1856 een „Muziek-Bibliotheek bij wijze van de gewone Lees-Bibliotheken” oprichtte, die echter op een mislukking uitliep 1). In de eerste dagen van het jaar 1859 verscheen Weygand bij zijn notaris en verklaarde voor dezen ,,dat de door hem gedreven zijnde handel, onder de firma HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 249 Euterpe 1865 bl. 167. Zie Dagblad 18 December 1856 en Les Célébrités du Jour, Collection de Vaises, Marches, Galops, Polka’s etc. pour le Piano. Verscheen sedert 1856 tot?; meer dan 100 nummers. Bevat vele herdrukken uit het oude fonds, de Danses détachées, de Délices du Bois de la Haye e. a., zoodat verscheiden fondsnummers onder twee of drie titels teruggevonden worden. Les Délices du Bois de la Haye, 1851 tot 1856 ver schenen 59 nummers. Een keur uit de beroemde Dunkler-con- certen in het Haagsche Bosch, marschen en dansen van Dunkler, Strauss, Lanner, Labitzky, Wallerstein, Bilse e. a. Ook bekend door de fraaie titels met de twee vignetten, waarvan het bovenste voorstelthet sociëteitsgebouw en de muziektent met het muziek korps in het Bosch (drie verschillende voorstellingen), het onderste het front van het winkelhuis „Weygand en Beuster". Liederkreis, Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesange für eine Alt- oder Barytonstimme. Verscheen sedert 1855 tot 1858 boven 100 nrs.; tot omstr. 1895 boven 200 nrs. Alleen éénstemmige Duitsche liederende titel is overgenomen van de gelijknamige publicatie van Breitkopf und Hartel. Euterpe, Sammlung auserlesener zweistimmiger Gesange. Ver scheen sedert 1856; tot na 1858 70 nrs. Uitsluitend Duitsche liederen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 271