Weygand en Beuster, waartoe hij alleen gerechtigd was, op ultimo December jl. geëindigd is. Dat hij den heer L. J. Lefèbre bevoegdheid geeft om den door Lefèbre thans gedreven wordende handel in muziek en muziekinstrumenten benevens plaatdrukkerij te drijven onder des comparants naam, en wel onder de firma F. J. Weygand en Comp.”1)- Hij nam nog afscheid van het publiek, onder aanbeveling van zijn opvolger (Caecilia 1 Febr. 1859), ontruimde zijn huis voor dezen, en vertrok 21 Jan. 1859 naar Breda2). Daar is hij 28 Jan. 1880 gestorven 3). DE FIRMA F. J. WEYGAND EN COMP. Louis Joseph Lefèbre 4), de nieuwe leider der firma, was geen onbekende in den Haag. Leerling van de Kon. Muziekschool, nu zelf muziekmeester, concert-solist, komponist, oprichter en dirigent der typographische en nationale Zangschool voor werklieden, voor welke ook het hof zich interesseerde toch al half koopman, zelfs hofleverancier, als uitvinder en fabrikant van allerlei op muziek betrekking hebbende instrumenten, als „mecha- nieke muzieklessenaars”, „piano-acousticons” zoo stond hij te midden van het muzikale leven der hofstad. Een bemiddeld man was hij ook, nu hij na den dood van 250 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW Register Vennootschappen op de Arrondissements-rechtbank de acte Not. Leesberg 14 Jan. 1859 is nog niet openbaar. 2) Bevolkingsregister 1849/59 W 169. 3) Mededeeling Burgerlijke stand, Breda. 4) Geboren 11 October 1827 te Amsterdam, de oudste van negen kinderen. Zijn vader L. J. Lefébre (1801 1854) vestigde zich vóór 1842 in den Haag, en wordt „Controleur bij het Fransche theater" en ook wel „muziekmeester” genoemd. Zijn moeder, Jeannetje Schrimpf, was 1807 te Alkmaar geboren. 5) Caecilia 15 Juli 1858.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 272