er geen druppel Rijnwater meer tusschen zijn oevers, alleen door den liefelijken klank van zijn naam, zoo is ook F. J, Weygand in ons adresboek tot op den huidigen dag de naam gebleven van „den” muziek handel van ’s-Gravenhage. 254 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 276