als dan soms zijn schoonvader hierbij betrokken mocht zijn, i zou dat allerlei raadselachtigs ophelderen. In de vol gende jaren dragen nl. de uitgaven der firma óf het adres van ’s-Gravenhage óf dat van Leiden (nooit beide samen), en in het najaar 1832 verschijnt F. L. Dony in het patent register der gemeente Leiden en blijft aldaar een tiental jaren geregistreerd als muziekhandelaar, koopman of „winkelier in muziekpapier” (W45M, later W 1248). Volgde hij ook in uithuizigheid het voorbeeld van zijn meester en liet het Haagsche filiaal onder beheer van zijn vrouw en schoonvader? Maar in 1837 woonde ook zijn vrouw in Leiden, daar is zijn derde kind geboren; in het Bevol kingsregister van 1845 (D 1) is zijn naam naderhand inge- lascht tusschen dien van zijn schoonvader en dien van zijn vrouw, als komende uit Leiden. Na 1841 vinden wij hem niet meer in Leiden, alleen nog in den Haag, steeds als „muziekhandelaar”; maar wonderlijk, ook hier onttrekt hij zich telkens aan onze oogen; hij komt niet voor in het adresboek 1853 tot 1858, terwijl toch hij en zijn vrouw in het Dagblad 25 Aug. 1857 den dood van hun dochter aankondigen, en evenmin 1865 tot 1869, terwijl hij toch 18 Maart 1869 hier in den Haag gestorven is. De werkzaamheid van Dony als muziekuitgever is moeilijk te overzien; zijn adres staat op cahiers, die hij van buitenlandsche uitgevers in depot had en hij heeft „deposé” gezet op uitgaven, die wij in de lijsten der in zendingen niet vinden. Hij boezemt geen vertrouwen in. Wat wij van zijn drukken kennen, omstr. 500 nummers, is zooals de heele man nabootsing van Weygand: dezelfde keus, dezelfde uitvoering. Benige mooie oorspronkelijke uitgaven, zooals Mezeray „En avant” met een patriottisch 258 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW Désiré Beauclair, geb. Parijs 1777, gest. 's-Gravenhage 1861, woonde bij de familie in.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 280