HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW 259 Is hier soms de schoonvader bedoeld? Deze woonde toen niet meer bij de familie in, maar was toch nog steeds „zonder beroep” (Bevolkingsregister 1849/59 K 154). vignet (1831), werken van J. Dahmen, Fastrée, A. de Genst, Dr. Kist, Lechleitner, Messemaeckers, Renaud, J. Spangen berg, J. J. Viotta, overigens nadrukken; de dansen en marschen in 8°, alleen door het adres te onderscheiden van die van Weygand, misschien eigenlijk drukken van Schott of Simrock. Hoe lang heeft de firma „Dony en Comp.” bestaan? Den 28 April 1843 deelde zij mede dat zij haar plaat- drukkerij heeft overgedaan aan C. Allebé; in 1848 verscheen een muziekstuk, door Allebé gedrukt, met het uitgeversadres „Beauclair” en in 1852/3 twee met het adres ,,F. L. Dony”, zonder „Comp.” en met een nieuwe fondsnummering. Verdere aanvulling van onze verzameling zal vermoedelijk licht brengen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 281