GEBROEDERS VAN LIER Adolf afzonderlijke kunstprenten. Daaren- Lier van De broeders Charles en David van Lier kwamen omstreeks het jaar 1833 in den Haag. Zij richtten in dat jaar op de Kalvermarkt een „Boek- en Kooperen Plaathandel” op 2), welken ze in 1836 naar de Korte Houtstraat verplaatsten; en toen David in 1837 met zijn familie naar de Lange Poten verhuisde, openden zij tegelijk hier een tweede magazijn 3). Als uitgeverij werd allengs de steendruk hun specialiteit, ze noemden zich zelf ook eerst boekhandelaren (1835), vervolgens boek- en steendrukkers (1839), van 1840 af uitsluitend steendrukkers. In ’t begin lieten zij bij A. M. Abrahams drukken, wiens naam dan ook op vele hunner uitgaven te vinden is; maar toen deze in 1844 de stad verliet, namen zij zijn lithographisch etablissement zelf over 4). Zij gaven fraaie plaatwerken in steendruk uit, zooals het „Panorama der Nederlanden" (1836), „Pictura”, „La Brodeuse Parisienne” (1837), de Nederlandsche vertaling van Kugler „Geschichte Friedrichs des Grossen” met de zoo beroemd geworden houtgravures van Menzei (1841) en Charles, geb. 15 Juni 1809, getrouwd met Cato van (1807 1875); David, geb. 13 Febr. 1813, getrouwd met Fanny Lier (1811 1890); allen Israëlieten, afkomstig uit Utrecht. 2) Zie Dagblad 7 Juni 1833, 4 Sept. 1835. 3) Zie Dagblad 1 Dec. 1837. 4) Zie Dagblad 26 Jan. 1844. Abraham M. Abrahams, geb. 1807, had 11 Jan. 1826 de „Koninkl. lithographische drukkerij" van zijn broeder Daniel, den „eerste lithograaf van het Rijk” over genomen ('s-Grav. Courant)tevens had hij een magazijn van anti quiteiten en was in deze hoedanigheid hofleverancier van Z. K. H. den Prins van Oranje (Dagblad 2 Aug. 1838).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 282