bekend een verzameling van nadrukken zonder verder belang, maar bevat toch ook interessante nummers, zooals Chopin op. 1. De beide broeders hebben nog lang geleefd, Charles tot 20 December 1881, David tot 5 December 1885, en hebben nog menig verdienstelijk werk uitgegeven; ik herinner slechts aan de Nederlandsche Kleer- dragten door David (1855 vv.) en aan het Kroningsfeest 1874 door Charles maar van „Gebroeders van Lier” en van muziek is kort na 1844 geen sprake meer. Zij gingen nu hun eigen wegen. Charles bleef tot zijn dood vooral steendrukker, maar David werd hoe langer hoe meer winkelier, totdat hij met een Bazar” in de Vlamingstraat 2 eindigde. 262 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 284