ACHILLE DESFOSSEZ Omstreeks Nieuwjaar 1840 vestigde zich in den Haag een familie uit Douai, Achille Desfossez, 32 jaar oud, met zijn vrouw Clara Corbitt en drie zeer jeugdige doch tertjes We weten van de voorgeschiedenis van dezen man niet meer af, dan dat hij schijnt in zijn geboorteplaats de latijnsche school te hebben afgeloopen en zich ver volgens op de muziek te hebben toegelegd 2). Aan het Haagsche publiek stelde hij zich 28 Maart 1840 door een advertentie in het Journal de la Haye voor: De muzieklessen schijnen echter niet toereikend te zijn geweest om de familie, die intusschen met een vierde dochter verrijkt was, te onderhouden; we vinden kort daarna zijn naam terug als „professeur de langue frangaise Méthode particuliere. Mr. Desfossez, professeur de violon, a la Haye, Gortstraat no. 207, donne aussi des lemons de musique vocale. M. Desfossez, employant une méthode qui lui est particuliere, prend l'engagement de rendre tout élève capable de jouer, après deux mois de legons, les premiers Duo'sdans le cas contraire il renonce aux prix de ses lemons. Établi depuis très-peu de temps en cette résidence, il a cependant déja des élèves qui ont sur- passé ce que promet eet avis. Achille Alexandre Arthur Desfossez, geb. te Douai 10 of 18 Mei 1808 Clara Corbitt, geb. te Douai 1814 of 1817, gest. te 's Gravenhage 11 Febr. 1878; het oudste kind was 3 jaar oud, het derde pas ge boren. 2) Op den titel van zijn Grammaire noemt hij zich „ancien élève de philosophic'' en in zijn tijdschrift, Sept. 1866, zendt hij een groet aan E. H. Coussemaker als zijn ouden condisciple.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 285