et latine” 1), en van omstr. 1846 af schreef hij ook ge regeld in verscheiden Fransche bladen de verslagen over muziekuitvoeringen in Nederland: kortom, hij had wel reden om zich in het bevolkingsregister van 1845 niet meer als muziekonderwijzer maar als „letterkundige” op te geven. Maar ook hiermede had hij het arbeidsveld voor zijn verder leven nog niet gevonden. Het was de toepassing van een nieuwe uitvinding, die hem tegelijk het merkan- tiele pad op en terug naar de muziek bracht. De zon derlinge kunst om gedrukte boeken langs scheikundigen weg te kalkeeren en in steendruk te reproduceeren was in het buitenland, juist in die jaren, tot zulk een volmaakt heid gebracht3), dat een practische exploitatie mogelijk kon schijnen. Als dat gelukte, men stelle zich voor, dat men, onder bescherming der wetteloosheid, zich als een lustige parasiet elk bestaand drukwerk te nutte kon maken en dit met een minimum van eigen kosten naar willekeur kon vermenigvuldigen zou men niet een onbereikbare positie innemen in den feilen concurrentie strijd der muziekuitgevers? Want de wedloop metgoed- koope nadrukken was toen aan de orde van den dag. Weygand en Beuster hadden kort tevoren onder het opschrift „Le Charlatanisme dévoilé” een pennestrijd met de firma Lahou in Brussel gevoerd (Journal de la Haye 18/26 Nov. 1840), maar de aanbiedingen „au rabais de deux tiers” waren daardoor natuurlijk niet verminderd, 264 HAAGSCHE MUZIEKUITGEVERS DER 19e EEUW Zoo noemt hij zich in eene Grammaire des écrivains, des profes- seurs et des vrais amateurs, die hij 1842/3 voor eigen rekening uit gaf (livraisons 18 op de K. Bibliotheek) 2) In Duitschland verscheen 1846 een korte handleidingFriedr. Klinkhardt, Die anastatische Druckerei oder die Kunst, Bücher und Drucksachen jeder Art, Kupfer- und Stahlstiche, Lithographien u. Holzschnitte abzudrucken und nach Belieben zu vervielfaltigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 286