DEN HAAG ALS INTERNATIONALE STAD 317 traliseering van alle Volkenbondswerkzaamheden in een zelfde omgeving. Terecht heeft Den Haag het gewonnen, niet omdat Genève minder gelegenheid tot rustigen ar beid zou bieden; de bewijzen voor het tegendeel zijn daar. Maar in dezelfde stad, waar het Gerechtshof van den Volkenbond is gevestigd, dient ook te worden beraad slaagd over de regelen van volkenrecht, die aan de uit spraken van dit Hof ten grondslag behooren te liggen. Vanuit Den Haag dient te vloeien geheel de bron van scheppend internationaal recht, die, langzaam en gelei delijk, maar niettemin zeker, ertoe zal bijdragen, dat uit deze wereld van internationale verwarring zal voort komen een andere, een betere wereld, gelijk ook lang zaam en geleidelijk uit de samenlevingen van individuen van gelijken landaard uit verwarring en chaos is op gebouwd de nationale Staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 339