Dr. J. J. F. WAP In de dagen dat ik Dr. Wap leerde kennen, was ’s-Gravenhage een betrekkelijk kleine stad van nog geen 100000 inwoners. Zij begon wel uit te groeien en op mogelijkheden van uitbreiding naar de vier windstreken bedacht te zijn, maar de toeloop van buiten die in deze eeuw een afzonderlijken gemeentedienst van Stadsont wikkeling en Volkshuisvesting noodzakelijk zou maken, was er nog slechts in zeer geringe mate. Het was toen nog een stad van Hagenaars, die, als men de bevolking eens ging „beschrijven”, thans zouden blijken tot de minderheid te behooren. Men kwam toen veel meer bekenden tegen en onder die bekenden vielen de bijzondere typen veel meer op dan in 't cosmopolitisch ’s-Gravenhage der 20e eeuw. Zij zijn er nog wel die origineelen, maar zij verdwijnen in de menigte. Een zeer bekende figuur in dien tijd was Dr. Wap. Ik ontmoette hem toen vaak in de bureau’s van ’t conservatieve Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Graven hage in 't Westeinde. Het was in de jaren ’70 der vorige eeuw en ook nog wel iets vroeger, toen de geleerden nog te herkennen vielen aan iets deftigs in kleeding. houding en manieren. Dr. Wap kon bij al zijn vlugheid van geest, zeer statig en deftig zijn. Men behoeft er zijn portret maar op aan te zien en dat gelaat met de schaiksche oogen achter den bril aan te vullen met DOOR P. A. HAAXMAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 340