echter zeer middelmatig. Proza ging hem beter af dan poëzie. Niet dat Wap niet gemakkelijk dichtte: de verzen stroomden van zijn lippen. In zijn bundel „Vader- landsche zangen” is o.a. afgedrukt een toast, het welzijn van den Koning door hem uitgesproken aan een feest maaltijd in de Militaire Academie, die door Koning Willem I werd bijgewoond. De Koning werd als volgt door hem toegesproken En wat er verder volgt in de overige completten. Wap dichtte ook voor zijn leerlingen, de kadetten der Kon. Militaire Academie een lied, waarvan het eerste complet luidde: Waarschijnlijk zullen de kadetten van thans, bij het 100-jarig feest, wel andere liederen gezongen hebben. Niet onverdienstlijk bezongWap den jongen held Byron, toen Engeland's groote dichter naar den Hellespont toog om de vaderlandsliefde der Grieken tegen de Turken aan te vuren. En waar hij de verzen van De Lamartine in ’t Nederlandsch overbracht o.a. zijn „Hymne du Soir dans les Temples de Dieu”, De Lamartine’s afscheid van Frankrijk bij zijn vertrek naar ’t Heilige Land liet hij aan den geest van den Franschen dichter en 334 Dr. J. J. F. WAP Weergalm’ tot 's aardrijks verste strand, Den Vader van het Vaderland Ons Godgevallig lied. Die Wetenschap en Kunst waardeert, Verdiensten schat en Deugd vereert, Ontwijk’ den feestdronk niet Wij wijden ons den dierbren grond, Beroemd door zoo veel Helden Die, waar 't ’s Lands Roem en Vrijheid gold Den dood in ’t aanzicht snelden Ook wij, wij zijn aan ’t Vaderland, Tot onzen jongsten snik verpand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 357