MOLEN EN BRUG TE LOOSDUINEN 347 dan drie eeuwen ouden korenmolen weer in bedrijf te brengen, zoodat de draaiende wieken voortaan weder om het silhouet van Loosduinen zouden verfraaien en verlevendigen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 371