27 27 27 Juni 27 27 27 Tl HAAGSCHE STRAATNAMEN 349 hoog- Lage Vuurschestraat 27 Loenenscheplein Loenenschestraat Maarseveenschestraat 27 19 September Soestdijkschekade Ter Heijdestraat e namen Ankeveenschestraat Bilthovenschelaan Blaricumscheplein Breukelenschestraat Dolderschestraat Enkhuizenschestraat Kortenhoefschestraat 27 Juni Monsterschestraat I Nigtevechtschestraat Tl Juni - - - - 27 19 September Gouverneurs-Generaal Loudonstraat 27 Juni naar Mr. James Loudon, gouver- neur-generaal van 1872 tot 1875. Merkusstraat 27 Juni naar Mr. Pieter Merkus, gouver- neur-generaal van 1841 tot 1844. Natuurvorschers Oudemansstraat 22 Augustus naar Corneille Antonie Jean Abram Oudemans, 18254906, bekend plant kundige en hoogleeraar in de botanie te Amsterdam. Pasteurstraat 22 Augustus naar Louis Pasteur, 1822—1895, den beroemden Franschen scheikundige en bacterioloog. Suringarstraat 22 Augustus naar Willem Frederik Suringar, 1832—1898, bekend plantkundige en leeraar in de botanie te Leiden. Aardt ijkskundig 19 September

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 373