14 Mei Rivieren NIEUWE STRAATNAMEN VASTGESTELD GEDURENDE 1928 Van Volkerakstraat 14 Mei naam in Zuid-Holland. van Elwig, wethou- naar J. n de v o o r- en) van Diest, ont- naar den stroom van dien Buizerdlaan Kraaienlaan Kramsvogellaan Kruisbeklaan Spotvogellaan Tortellaan Vlaamsche-gaailaan Vliegenvangerlaan ouds gebruikte naam Vogels le en 2e Haagpoort 3 September om de beide thans niet meer aangrenzende deelen der Haagpoort te kun nen onderscheiden. Gemeentel ij ke autoriteiten i malige gem. Loosduin Van Dieststraat 14 Mei naar J. A. vanger van 1860 tot 1870. Van Elwigstraat 14 Mei der van 1853 tot 1881.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 375