HAAGSCHE STRAATNAMEN 354 naar Elise van Cal- naar het pseudoniem van Bragastraat 14 Mei naar het van 1842 tot 1844 ver schenen bekende hekeltijdschrift op rijm. Bresterstraat 14 Mei naar Jan Brester Kz., 1805 1862. Van den Broekstraat 14 Mei naar Lambrecht van den Broek, 1805—1863. De Bullstraat 14 Mei naar Abraham Johannes de Buil, 1823—1888. Burgersdijkstraat 14 Mei naar Leendert Alexander Johannes Burgersdijk, 18281900. Capadosestraat 14 Mei naar Abraham Capadose, 1795—1874. Convivastraat 14 Mei Gerard Keiler. Damasstraat 14 Mei naar het pseudoniem van Fre- derik baron van Hogendorp, 18431889. Dautzenbergstraat 14 Mei naar Jan van Dautzen- berg, 1808—1869. Dercksenstraat 14 Mei naar Jacobus Marinus Ever- hardus Dercksen, 18251884. Elise van Calcarstraat 14 Mei carSchiotling, 18221904. Ernest Staasstraat 14 Mei naar het bekende werk van Tony. De Genestetlaan 14 Mei naar Petrus Augustus de Genestet, 18301861. Gerard Kellerstraat 14 Mei naar Gerard Keiler, 1829— 1899. Goeverneurlaan 14 Mei naar Jean Jacques Goever- neur, 18091889. Guido Gezellestraat 14 Mei naar Guido Gezelle, 1830— 1899. Haverschmidtstraat 14 Mei naar Frangois Haver- schmidt, 18351894.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 378