I HAAGSCHE STRAATNAMEN 355 der naar naar Jan ten Brink, naar Johan Gram, 1833-1913. naar Willem Jozef Andries van Meurs. Jacob van naar Hugo Verriest, Jan van Beers, naar Rinse naar Arnold Leopold Hendrik naar Roelof Bennink Jans- Van der Hoopstraat 14 Mei naar Adriaan van Hoop, 1802—1841. Hugo Verriestlaan 14 Mei 1840—1922. Isingstraat 14 Mei Ising, 1824—1848. Jan van Beersstraat 14 Mei 1821—1888. Jan ten Brinkstraat 14 Mei 1834—1901. Jan Wapstraat 14 Mei naar Jan Jacobus Franciscus Wap, 1806—1860. Janssoniushof 14 Mei sonius, 1817-1873. Joh. Gramstraat 14 Mei Jonckbloetplein 14 Mei Jonckbloet, 18171885. Koopmans van Boekerenstraat 14 Mei Koopmans van Boekeren, 18321896. Ledeganckplein 14 Mei naar Karei Lodewijk Lede- ganck, 1805—1847. Lodewijk Mulderplein 14 Mei naar Lodewijk Mul der, 1822—1907. Van Meursstraat 14 Mei naar Bernardus Van Oosterwijk Bruynstraat 14 Mei naar Oosterwijk Bruyn, 17941874. Pieter Spastraat 14 Mei naar de bekende figuur uit de gedichten van van Zeggelen. Piet Paaltjesstraat 14 Mei naar het pseudoniem van Haverschmidt. Prudens van Duysestraat 14 Mei naar Prudentius Johannes Maria van Duyse, 18041859. Rodenbachstraat 14 Mei naar Albrecht Rodenbach, 1856—1880.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 379