HAAGSCHE STRAATNAMEN 356 Adèle Rosseelsstraat 14 Mei naar den Vlaamschen letter kundige van dien naam. Dr. Schaepmanstraat 14 Mei naar Dr. Herman Johan Aloysius Maria Schaepman, 18441903. Scheppingstraat 14 Mei naar het bekende gedicht van J. J. L. ten Kate, 18191888. Schoolmeesterstraat 14 Mei naar het pseudoniem van Gerit van der Linde, 18081858. Sinjeur Semeynsweg 14 Mei naar den meest beken den roman van Schimmel. Tonystraat 14 Mei naar het pseudoniem van Anton Bergmann. Van Vlotenstraat 14 Mei naar Johannes van Vloten, 1818—1883. Vorstengunststraat 14 Mei naar het bekende werk van A. S. C. Wallis. Wallisstraat 14 Mei naar het pseudoniem van Opzoomer. Willem de Clercqstraat 14 Mei naar den improvi sator Willem de Clercq, 17951844. Withuysstraat 14 Mei - naar Carel Godfried Wit- huys, 1794—1865. Woltersstraat 14 Mei naar Willem Pieter Wolters, 1827—1891. Van Zeggelenstraat 14 Mei naar Willem Josephus van Zeggelen, 18111879. Steden in Nederland Amersfoortschestraat 22 October Assenschestraat Dordtschestraat Leeuwardenschestraat Maastrichtschestraat Zutfenschestraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 380