gebouwen Het Huis ten Bosch. Opgang 7e jrg. 201210. Het Huis ten Bosch. Op de Hoogte 8390. Het nieuwe kerkgebouw van First Church of Christian Scientist (architect Berlage) door G. Buiten 376377. Het Paleis Haard 848 852. OPGAVE DER GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFT ARTIKELEN BETREFFENDE 's-GRAVEN- HAGE IN 1927 VERSCHENEN VOOR ZOOVER TER KENNIS VAN DE REDACTIE GEKOMEN Ramen van L. Asperslagh in de Duinoordkerk te ’s-Gravenhage door Hulsman. Opgang 7e jaargang 114—118. aan het Noordeinde door H. Hotke. Eig. 's-Gravenhage als woonstad. Uitgegeven in opdracht van het Gemeentebetuur door de Uitgevers-Mij. Cen traal. a. Plaatsbeschrijving en Het nieuwe gebouw van het Haagsche gemeente archief door Dr. W. Moll. Nederl. Archievenblad 34e jrg. 3e afl.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 382