de Witte. Clubkroniek Juni. 11 Monnikendam 20 No- Slee. Archief van De eerste jaren der lithografische prentkunst in Ne derland door S. Moulijn. Een patricische woning door Ro van Anna Maria de Sandra door L. E. Stemmen des Tijds 16e jrg. 181211 en vlg. nos. Martelaressen der moderne devotie (w. o. Wendelmoet Claesdochter) door Joh.W. A. Naber. Haagsch Maandbl. II 611—617. Onze L. V. van chitect C. M. van Opgang 7e jrg. 41 - 57. b. Geschiedenis en Het Paviljoen van Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter door Johanna W. A. Naber. gebeurtenissen Wendelmoet Claesdochter van vember 1527 door Dr. J. C. van Kerkgeschiedenis XX, 2. aan den Vijverberg no. Oven. Buiten 334 335. Lourdeskerk te Scheveningen, ar- Moorsei door J. M. van Hardeveld. GESCHRIFTEN BETREFFENDE S-GRAVENHAGE 359 De moeder van Willem III door P. Geyl. Gids IV 252-267, 371-389. De H. Sacramentskerk op Houtrust, architect N. Molenaar Jr. Opgang 7e jrg. 457468.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 383