van G. G. G. Schrijver f door v. D. Opwaartsche Wegen V 177. Bueren) Clubkroniek Jan. i Haagsch internationaal werk 19191927 door C. Vollenhoven. Haagsch Maandbl. II 227-232. Berlage’s werken door Just Havelaar. Opgang 7e jrg. 698708. Gedenkboekje bij het 40-jarig bestaan der firma Lorrie Co., Bouwbedrijf 188718 Juli1927. Biljart-wedstrijd „Groote Club—Witte” Clubkroniek Maart. verkoopsters te 's-Gravenhage van het Nationaal Bureau De arbeidsduur van door Anna Polak. Uitgave van Vrouwenarbeid. D. H. Bolman f (D. H. van Bridge-drive (14 Dec. 1926 op de Witte). Clubkro niek Jan. en Mrt. van As (G. Schrijver) f. Gulden Winckel Juni. La Haye Diplomatique et Mondain 1927. 5e Année. Sous la redaction du Baron W. Snouckaert v. Schauburg. De afscheiding in de residentie in het midden der 19e eeuw door dr. D. H. Th. van Vollenhoven. Bijdr. v. Vaderl. Gesch. en Oudheidk. Vie reeks Deel VI afl. 1 en 2. c. Personen f 360 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 384