H. J. Haverman door E. de Kort. Eigen Haard 706-707. Th Jeltes (60 jaren lid Mei. Koster. KarakterschetsHoll. Revue - F. Carbasius, beeldhouweres door Alb. Draayer de Haas. Op de Hoogte 204207. Edward B. 598-606. Bibliografie van P. C. Boutens door P. H. Muller. Opw. Wegen V 364368, 399—400. S. van Houten 18371927 door A. R. Zimmerman e. a. Holl. Revue 145147. Leon Daudet over Byvanck. Holl. Revue 990991. van de Witte). Clubkroniek Bibliografie van Louis Couperus door P. H. Muller. Opw. Wegen V 173 176, 204—208, 235—240. Hein von Essen, een modern Hollandsch graficus door K. Niehaus. Elsev. I 2629. Willem Kloos en de allerindividueelste emotie en expressie door D. Spanjaard. N. Gids II 287297. S. 108—109. van Houten door D. Viruly. Eigen Haard Dr. W. A. Baron van Ittersum f. Clubkroniek Juni- Mr. S. van Houten. Clubkroniek Febr. f GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 361

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 385