Tr Edward B. Koster als dichter. Holl. Revue 743745. J. H. Linz. Clubkroniek Jan. D. F. Scheurleer. Eigen Haard 105. I den Dag Josine A. Simons-Mees door F. Lapidoth. Tooneel XII 208—212. Spinoza 24 Nov. 163221 Febr. 1677 door D. Bierens de Haan. Tijdschr. voor Wijsbegeerte XXI 89—102. Matthijs Maris documenten door H. E. van Gelder, Oud-Holland XLIV 35-43, 103—111. Edward B. Koster door Joannes Reddingius. Morks 373—378. Spinoza door A. Vloemans. Vragen van 259-281. Spinoza 1677 21 Febr. 1927 door L. Polak, Mensch en Maatschappij III 8183. In Memoriam W. P. van Stockum Jr. Het Boek 16e jrg. no. 9. Spinoza en de Witt door dr. N. Japikse. Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidk. Vie reeks Deel VI all. 1 en 2. Dr. J. Schoemaker, Chirurg van het Groote Zieken huis te ’s-Gravenhage 1902—1927 door Elsa Kaiser. Holl. Revue 94-98, 147—148. 362 GESCHRIFTEN BETREFFENDE S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 386