GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 363 L twintigjarig jubileum en Kunst, Tentoon- van de Gedenkboek van het 75-jarig bestaan der Sociëteit de Vereeniging met historisch overzicht van P. A. Haaxman. Gedenkschriften van e. Verzamelingen van Wetenschap stellingen en Schouwburgen Openbare bibliotheken te Amsterdam, te Antwerpen en te ’s-Gravenhage in 1926 door L. B. Bibliotheek gids 50—52. Overzicht van de belangrijkste uitvoeringen en ge beurtenissen tijdens het zeventigjarig bestaan van de Koninklijke Nationale Zangschool, opgericht den 17n September 1857. Het honderd vijf en t Witte. Clubkroniek October (feestnummer). Een nieuwe aanwinst voor de tent in het Bosch. Clubkroniek April. P. J. Troelstra. d, Instellingen en Vereenigingen Rhetoricale kleinigheden. I De Haagsche „Corenbloem” door F. Kossmann. Tijdschr. v. Ned. Taal- en Letter kunde XLVI 3235. De Witte en het stadsverkeer in de toekomst (een Aprilgrap) Clubkroniek April. Gedenkboekje der Vereeniging „Nederlandsch Toe vluchtsoord voor noodlijdende dieren” (Dierenasyl) 1877- 1927.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 387