Een portret van De collectie G(elder). Meded. van Christiaan Huygens door dr. H. E. Gelder. Meded. enz. II 3. Het Stammuseum van het Algemeen Nederlandsch Verbond door F. Oudschans Dentz. Eig. Haard 172-177. van Maanen door (Dr.) H. E. v(an) enz. II 3. De collectie mr. G. Verburgt door (Dr.) H. E. v(an) G(elder). Meded. enz. II 3. Tentoonstelling „Het Moderne Huishouden’in het Kurhaus van 25 Mei tot en met 6 Juni door Jac. Roden- burgh. De Hollandsche Lelie no. 48. Aanwinsten van Moderne Kunstnijverheid door (Dr.) H. E. v(an) G(elder). Meded. enz. II 3. Haagsche geschilderde stadsgezichten door dr. H. E. van Gelder. Mededeel, v. d. Dienst voor K. en W. II 3. De verbouwing van het Theater Heerengracht en van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Tooneel XIII 69-73. De verzameling werken van Agatha” in de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage door C. H. Ebbinge Wubben. Bibliotheekleven 223. Een Jozef Israels en een Breitner door dr. G. Knuttel Wzn. Meded. enz. II 3. 364 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 388