J De verbouwing van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage voor wat betreft het voor het publiek toegankelijk gedeelte door S. de Clercq. Theater Heerengracht. Aangeboden ter gelegenheid van de heropening na de verbouwing. 1 October 1927. I GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 365

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 389