Het logement der Oost-Indische Compagnie te 's-Gra- venhage door Mr. R. Bijlsma. Oudheidk.-Jaarboek VIII 1 en 2. Het logement der West-Indische Compagnie te ’s-Gra- venhage door Mr. Dr. J. C. Overvoorde. Oudheidk. Jaarboek VIII 1 en 2. Een achttiende eeuwsche schuilkerk te ’s-Gravenhage door J. H. Plantenga. Oud Holland XLV 97109. GESCHRIFTEN EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN ALSVOREN IN 1928 VERSCHENEN Het mozaiek in de Nieuwe kerk te Scheveningen van Anton Molkenboer door Jan Engelman. De Gemeen schap IV 238—241. De plannen Dr. H. E. van K. en W. II 4. den nieuwen Museumbouw door van den Dienst voor De muurschildering van A. Asperslagh in de H. Marthakerk te ’s-Gravenhage. Opgang 8e Jaargang 737—745. voor i Gelder. Meded. en gebouwen a. Plaatsbeschrijving Het Kompas voor den Haag, 2e druk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 390