door N. T. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 367 gebeurtenissen gedeeld door V. D. c. Personen Frederik Hendrik en de kunst oratie door Dr. F. W. Hudig. De vogels Buiten 235. Het Spinozahuis te 's-Gravenhage (Domus Spinozana) door Mr. J. H. Carp, Haagsche Gids Dec. Bijdr. voor Vaderl. Gesch. Deel VI 265—296 VII 113 van zijn tijd. Inaugureele De afscheiding in de residentie in het midden der 19e eeuw (vervolg) door dr. D. H. Th. Vollenhoven. en Oudheidk. Vle reeks, 123. b. Geschiedenis en van den Haagschen Hofvijver Haagsche Vrijwillige Jagers-te-paard 1815, mede- v. H. Navorscher 21 22. Gijsbertus Gerardus van As (G. Schrijver) door van Ham. In Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde. Naar Kijkduin. Kijkduin als badplaats. Uitgave der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer Kijkduin, Loos- duinen en omstreken. Een Oranjefeest in den Haag, 1766, door A. W. Buiten 416—418. La Haye Diplomatique et Mondain. 6e Année. Sous la rédaction du Baron W. Snouckaert van Schauburg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 391