T. Buziau door H. G. Cannegieter. Morks 449458. Jacob Cats door W. F. Beeremans Eig. Haard 2830. H. Haverman, 1857-1928 door R. W. P. (de Vries) Jr. Elsev. II 209. Al pratende met D. Hans, Voorzitter van den Nederl. Journalistenkring door G. H. ’s-Gravesande. Gulden Winckel 298301. van Louis Cou- Booven, III Jeugd in Nederland. J. B. Breukelman door C. Bake. In Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde. Fragmenten uit „Leven en Werken perus” door Henri van Gr. Ned. I 51—73. Emants aan F Smit Kleine met aan- Ch. F. Haje. Guld. Winckel 7—9. Brieven van teekeningen van Hendrik Coenraad Dresselhuys door P. Rink. In Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde. H. J. Haverman door Henk Meijer en J. de Meester. Gids IV 99—106. Fragmenten uit „Leven en Werken van Louis Cou perus” door Henri van Booven. V Karakter en Aanleg. Nu 2e jrg. I 31—44, 160—172. H. A. van Daalhoff 18681928 door Ed. Houbolt. Stemmen des Tijds 17e jrg. I 252261. 368 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 392